Blog Archives

PÓŹNIEJSZE BADANIA

Późniejsze badania wykazały, że przyczyną było podobne nastawie­nie jak w Three Mile Island. Operatorzy byli przekonani, że w ich elek­trowni nie może dojść do żadnego wypadku. Przeprowadzając stosunkowo prosty test, celowo wyłączyli systemy zabezpieczeń, aby zbadać pewne graniczne wartości. Kiedy wreszcie zaczęli zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, było już za późno, aby zahamować reakcję łańcuchową i eksplozję, która wyrwała dach elektrowni i wyrzuciła ra­dioaktywne gazy w powietrze. Podobna tragedia, której pośrednią przyczyną też była rutyna — śmierć siedmiu astronautów na promie kosmicznym Challenger—jest dyskutowana w dalszej części tego rozdziału, we fragmencie poświęco­nym zagadnieniu błędnego koła w myśleniu.

Hej, mam na imię Maja i witam Cię na moim blogu, który poświęcony jest tematyce hobby. Będę bardzo zadowolona jeśli moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

NIEBEZPIECZEŃSTWO RUTYNY

Chociaż w innych elektrowniach następowały groźne sytuacje, mogące doprowadzić do katastrof tego typu, a eksperci sformułowali wiele ostrze­żeń pod adresem przemysłu energetycznego, nikt ich me brał pod uwa­gę. Wszyscy byli przekonani, że system jest absolutnie bezpieczny. Dla­tego operatorzy byli przekonani, że wyposażenie elektrowni zabezpie­cza ich przed jakimkolwiek wypadkiem; drobna pomyłka tu czy tam nie mogła, według nich, niczemu zaszkodzić.Podobne nastawienie oczywiście jest przyczyną innych wypadków tego typu. W 1986 roku miał miejsce katastrofalny wyciek i pożar w reaktorze atomowym w Czarnobylu w Związku Sowieckim. Gazy ra­dioaktywne rozwiały się po całej Europie, stając się bezpośrednią przy­czyną śmierci wielu ludzi w ZSRR i przyczyną tysięcy spodziewanych zgonów w wyniku napromieniowania.

Hej, mam na imię Maja i witam Cię na moim blogu, który poświęcony jest tematyce hobby. Będę bardzo zadowolona jeśli moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

PO WIELU LATACH

Po wielu latach użytkowania reaktorów atomowych — przy braku do­wodów, że wywołują one szkodliwe skutki – ugruntował się pogląd, ze reaktory te są dostatecznie bezpieczne. Ten fakt należy brać pod uwagę przy wyjaśnianiu, dlaczego nie podjęto wielu zasadniczych działań mogą­cych zapewnić bezpieczeństwo w Three Mile Island… niezależnie od tego, czy okaże się, że to błąd operatora jest przyczyną tego szczególnego przypadku – po przeanalizowaniu wszel­kich stwierdzonych niedociągnięć, jesteśmy przekonani, ze taka katastro­fa, jak w Three Mile Island, była nieunikniona.Jako ilustrację tej tezy raport przytacza fakt, ze operatorzy byli we wczesnej fazie zdarzenia do tego stopnia pewni, że wszystko jest pod kontrolą, że wyłączyli awaryjny system chłodzenia—jedyny, który mógł jeszcze uratować sytuację.

Hej, mam na imię Maja i witam Cię na moim blogu, który poświęcony jest tematyce hobby. Będę bardzo zadowolona jeśli moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂