This is default featured slide 1 title This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 5 title

Badanie ph gleby

Odpowiedni odczyn ph gleby jest gwarantem lepszych plonów oraz atrakcyjniejszego wyglądu roślin, dlatego parametr ten warto jest regularnie sprawdzać. Jest kilka sposobów umożliwiających nam sprawdzenie odczynu gleby. Jeżeli zależy nam na jak najbardziej wiarygodnym wyniku możemy oddać próbkę gleby do najbliższej stacji chemiczno-rolniczej. Jest to jednak oczywiście stosunkowo kosztowne i wyniku nie dostaniemy od ręki. Dlatego też, jeśli zależy nam na czasie i nie chcemy w to inwestować dodatkowych pieniędzy, badanie takie możemy przeprowadzić sami. Do tego celu możemy zastosować kwasomierz ze wskazówką. Dostępny jest on w każdym sklepie ogrodniczym, kosztuje niewiele, a czas oczekiwania na wynik to zaledwie 1 minuta. Posługujemy się przy tym znaną skalą ph, wg której wynik mniejszy niż 6,6 oznacza, iż gleba jest kwaśna, ph 6,6-7,2 wskazuje na glebę obojętną, zaś parametr powyżej 7,2 określa glebę zasadową. Do jeszcze szybszego i dokładniejszego pomiaru można nabyć miernik na baterię, który jest adekwatnie droższym urządzeniem. Alternatywnym sposobem jest także specjalistyczny płyn do pomiaru odczynu badanie ph gleby.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

kształtowanie wysokości pnia drzewa

W celu ukształtowania wysokości pnia drzew stosuje się prosty i powszechny zabieg jakim jest przycinanie. Dokonuje się go zazwyczaj wiosną. Pierwsze cięcie drzewa nie jest więc warunkowane jego wiekiem, ponieważ bez względu na to kiedy zostało posiane lub posadzone, pierwsze jego cięcie nastąpi właśnie wiosną, dlatego, że wtedy dzięki odpowiedniemu nasłonecznieniu rośliny rosną najszybciej. Tak też drzewo posiane jesienią będzie przycinane wiosną, a te posadzone wiosną również mogą zostać przycięte jeszcze tej samej wiosny. Cięcie przyczyni się do zdrowszego i tym samym szybszego wzrostu, przywróci równowagę w systemie korzeniowym młodego ksztaltowanie wysokosci pnia drzewa, które właśnie co zostało wykopane i przesadzone w inne miejsce. Co więcej, nie wykonanie zabiegu przycięcia zaraz po przesadzeniu drzewa może skutkować zahamowaniem jego wzrostu lub nawet uniemożliwić jego przyjęcie się w nowym miejscu. Należy pamiętać, że to jak pnie się drzewo zależne jest zawsze od wysokości przycięcia w pierwszym roku po posadzeniu, a jednoroczne nierozgałęzione drzewo przycina się na wysokości 60-80 cm.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wyposażenie kurników

Dzisiejsze wyposażenie kurnika to już nie tylko grzęda i słoma, ale cała masa różnego rodzaju urządzeń. Mowa jest oczywiście o dużych, profesjonalnych kurnikach w budynkach inwentarskich dla drobiu, w których hodowla odbywa się na dużą, masową nieraz skalę. Wyposażając taki obiekt należy uwzględnić systemy do pojenia drobiu, w którego skład wchodzą zasobniki na wodę, węże, pompy, łączniki, reduktory ciśnienia oraz poidła. Kolejnym istotnym elementem są różnego rodzaju karmidła podające paszę. Ważnym aspektem są także systemy zapewniające wentylację (m.in. wentylatory, mieszacze powietrza i sterowniki mikroklimatu), oświetlenie (w postaci lamp fluorescencyjnych) oraz ogrzewanie (promienniki i płyty grzewcze) czy też specjalne inkubatory i odchowalniki dla piskląt oraz klatki i siatki dla większego ptactwa. W skład wyposażenia budynków inwentarskich dla drobiu wchodzą także urządzenia pomiarowe oraz ubojowe, takie jak skubarki, kleszcze do uboju oraz lejki ubojowe. Dostępne są także dodatkowe urządzenia, takie jak podgrzewacze do poideł, pastuchy elektryczne, odstraszacze oraz pułapki dla drobiu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Pale fundamentowe

W sytuacji, której budynek nie może zostać posadowiony tradycyjnie, to jest na ławach i ścianach fundamentowych, stosuje się pale fundamentowe, które sprawdzają się doskonale, jeżeli mamy styczność z gruntem nieutwardzonym, słabonośnym, to jest na przykład mułem lub torfem. Najbardziej znane są pale drewniane, które pojawiły się w konstrukcjach tego typu jako pierwsze. Później wraz z rozwojem technologicznym zaczęto stosować także pale cementowe, betonowe, żelazne dwuteowniki lub stalowe rury oraz żelbet.

Ze względu na sposób wykonania pale dzieli się na wbijane, wciskane, wkręcane i wiercone. Pale dzielone są również ze względu na przekrój: pełne, kołowe, trójkątne, kwadratowe, wieloboczne. Ze względu na ich nośność pale dzielone są na konstrukcyjne oraz zagęszczające. Pale fundamentowe różnią się tak pod względem wykończenia dolnej ich części. Spotykane są bowiem pale rozszerzane u podstawy lub proste, z ostrzem lub bez, rurowe zamknięte lub otwarte. Ponadto pale kojarzone jako forma pionowa nie zawsze takie są. Poprawne konstrukcyjnie są również pale ukośne o układach kozłowych.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WAŻNOŚĆ STEREOTYPÓW

Niektóre stereotypy odgrywają ważną rolę w naszej strukturze umysłowej. Na przykład żyjemy w niebezpiecznym świecie, jeśli jednak martwilibyśmy się każdym możliwym niebezpieczeństwem, nikt z nas nie byłby w stanie podjąć żadnego działania. Doświad­czenia doprowadziły nas do przekonania, że jeśli potencjalnie nie­bezpieczne sytuacje, chociaż powtórzyły się wiele razy,;nie dopro­wadziły do niczego złego, to nie ma co się nimi za bardzo przejmo­wać. Oczywiście w pewnym momencie może się jednak zdarzyć nie­szczęście — wtedy doznajemy szoku i tracimy poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Na autostradach wydarzyły się liczne karambole, w których pierw­sze zderzenie doprowadzało do reakcji łańcuchowej z udziałem dzie­siątków samochodów. Często ostrzega się kierowców, aby zachowywa­li właściwy odstęp (około jednej długości samochodu nalcażde dziesięć mil na godzinę prędkości samochodu).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn